Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Ziektebeleid

Een kind is ziek, wanneer het een temperatuur heeft van 38,5 graden Celsius, erg hangerig of lusteloos is en over pijn klaagt. Wanneer een kind ziek wordt, belt de pedagogisch medewerker één van de ouders. We overleggen met de ouders of het kind opgehaald kan worden.

Heeft een kind een herkenbare (kinder)ziekte dan hanteren wij de richtlijnen infectieziekten van de GGD. Daarnaast informeren we bij een besmettelijke ziekte de GGD.

Wanneer u gedetailleerde informatie wenst over het ziektebeleid van Kindercentrum De Kleine Markies, ligt deze ter inzage op locatie of klik hier voor meer informatie op internet.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  

Voorjaarsvakantie:22 feb t/m 1 maart 2020

Tweede Paasdag: 13 april 2020

Meivakantie:25 april t/m 3 mei 2020

Bevrijdingsdag:5 mei 2020

Hemelvaart:21 mei  2020

Tweede Pinksterdag:1 juni 2020

Zomervakantie:11 jul 2020 t/m 23 aug 2020

Herfstvakantie17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:19 dec 2020 t/m  3 januari  2021