Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Tarief 2020 Incidentele / Verlengde opvang

Flexibele dagopvang

Op dit moment worden geen nieuwe contracten voor flexibele opvang aangeboden. 

Flexibele opvang wordt alleen nog aangeboden aan ouders die hiervoor in 2019 een contract hadden.

Indien reguliere opvang wordt afgenomen is het wel mogelijk om incidenteel extra opvang aan te vragen. Deze incidentele opvang kan alleen geboden worden als de groepsplanning dit toelaat. 

 

  Bruto Uurprijs
Incidentele opvang € 10,05

Wat U moet weten.....

 

Regels incidentele opvang
• U kunt met incidentele opvangtijden afwijken van reguliere dagdeeluren.
•Gelieve de breng-en haaltijden niet tussen 11.30u en 12.15u plaats te laten vinden ivm de lunch van de kinderen.
• De minimum afname van losse incidentele opvang is 3 uur per dagdeel.
• Aansluitend aan een dagdeel minimaal 1 uur.
• Over incidentele opvang ook kinderopvangtoeslag vergoed kan worden.
• Reguliere opvang gaat altijd voor op een incidentele aanvraag.
• Wanneer er een extra pedagogisch medewerker moet worden ingezet door uw aanvraag, wordt de aanvraag niet goedgekeurd.
• Incidentele opvang wordt aangevraagd via de ouderportaal.
• Gereserveerde tijd wordt altijd in rekening gebracht wanneer deze niet tijdig is geannuleerd.

• Indien u een contract heeft voor 4 of meer dagdelen, wordt het uurtarief vanuit het contract berekend voor incidentele opvang. 

  

  

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  

Voorjaarsvakantie:22 feb t/m 1 maart 2020

Tweede Paasdag: 13 april 2020

Meivakantie:25 april t/m 3 mei 2020

Bevrijdingsdag:5 mei 2020

Hemelvaart:21 mei  2020

Tweede Pinksterdag:1 juni 2020

Zomervakantie:11 jul 2020 t/m 23 aug 2020

Herfstvakantie17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:19 dec 2020 t/m  3 januari  2021