Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Tarieven

Wet kinderopvang voor werkende ouders


Ouders die beiden werken en een nationaliteit uit de Europese Gemeenschap hebben, krijgen een tegemoetkoming op de uurprijs van de overheid. Voor de dagopvang 2020 is deze tegemoetkoming gebaseerd op een maximale uurprijs van € 8,17 en is inkomensafhankelijk. Bij de allerlaagste inkomens bedraagt de tegemoetkoming voor het eerste kind ruim 94% van dit bedrag en voor tweede en volgende kinderen ruim 95%. U kunt uw eigen berekening maken op www.toeslagen.nl.

Let op:

  • Het maximum aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is bij kinderdagopvang 140% van het aantal contracturen van de ouder met de kleinste arbeidsovereenkomst.


In de Wet Kinderopvang is de financiering van de kinderopvang geregeld. De wet regelt de wijze waarop ouders en overheid de kosten delen. Deze verdeling is inkomensafhankelijk. De ouder is de centrale spil in deze regeling.
Dat betekent:

  • Dat de ouder een contract met de kinderopvanginstelling van zijn of haar keuze moet afsluiten.
  • Dat de ouder zelf een offerte aanvraagt bij een instelling voor kinderopvang, die als basis kan dienen voor de aanvraag van de tegemoetkoming door de overheid.
  • Dat de ouder bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst de tegemoetkoming kinderopvang aan moet vragen (www.toeslagen.nl).

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  .

Voorjaarsvakantie:13 t/m 21 feb 2021

Tweede Paasdag: 5 april 2021

Meivakantie:1 t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag:5 mei 2021

Hemelvaart:13 mei  2021

Tweede Pinksterdag:24 mei 2021

Zomervakantie:24 jul 2021 t/m 5 sep 2021

Herfstvakantie: 23 t/m 31 okt 2021

Kerstvakantie:25 dec 2021 t/m  9 jan  2022