Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Voorschoolse educatie

Spelenderwijs worden de peuters vaardigheden bijgebracht die een soepele overgang naar de basisschool garanderen. Peuters spelen er ondertussen lekker op los, het liefst de hele dag. Prima natuurlijk, want spelen stimuleert de ontwikkeling. De methode Piramide biedt praktische handvatten aan pedagogisch medewerkers om peuters bij deze ontwikkeling te begeleiden. De Kleine Markies werkt binnen Brede Voorziening De Markiezaten samen met basisschool Octopus. Onze peuters werken samen met de kleuters van deze basisschool aan dezelfde thema's. Regelmatig brengen ze elkaar een bezoek om samen een activiteit rondom het thema te doen.
Doorgaande Leerlijn
Wanneer kinderen 4 jaar worden en doorstromen naar basisschool Octopus, worden de ontwikkelingen van het betreffend kind doorgesproken met basisschool Octopus. Zo kan de leerkracht van groep 1 doorgaan waar De Kleine Markies gebleven is.  Wanneer kinderen uitstromen naar een andere basisschool worden de ontwikkelingen schriftelijk overgedragen aan de desbetreffende basisschool.(zie observeren)
Uiteraard vragen we voor bovenstaande toestemming van de ouders.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  .

Voorjaarsvakantie:13 t/m 21 feb 2021

Tweede Paasdag: 5 april 2021

Meivakantie:1 t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag:5 mei 2021

Hemelvaart:13 mei  2021

Tweede Pinksterdag:24 mei 2021

Zomervakantie:24 jul 2021 t/m 5 sep 2021

Herfstvakantie: 23 t/m 31 okt 2021

Kerstvakantie:25 dec 2021 t/m  9 jan  2022