Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Voorschoolse educatie

Spelenderwijs worden de peuters vaardigheden bijgebracht die een soepele overgang naar de basisschool garanderen. Peuters spelen er ondertussen lekker op los, het liefst de hele dag. Prima natuurlijk, want spelen stimuleert de ontwikkeling. De methode Piramide biedt praktische handvatten aan pedagogisch medewerkers om peuters bij deze ontwikkeling te begeleiden. De Kleine Markies werkt binnen Brede Voorziening De Markiezaten samen met basisschool Octopus. Onze peuters werken samen met de kleuters van deze basisschool aan dezelfde thema's. Regelmatig brengen ze elkaar een bezoek om samen een activiteit rondom het thema te doen.
Doorgaande Leerlijn
Wanneer kinderen 4 jaar worden en doorstromen naar basisschool Octopus, worden de ontwikkelingen van het betreffend kind doorgesproken met basisschool Octopus. Zo kan de leerkracht van groep 1 doorgaan waar De Kleine Markies gebleven is.  Wanneer kinderen uitstromen naar een andere basisschool worden de ontwikkelingen schriftelijk overgedragen aan de desbetreffende basisschool.(zie observeren)
Uiteraard vragen we voor bovenstaande toestemming van de ouders.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  

Voorjaarsvakantie:22 feb t/m 1 maart 2020

Tweede Paasdag: 13 april 2020

Meivakantie:25 april t/m 3 mei 2020

Bevrijdingsdag:5 mei 2020

Hemelvaart:21 mei  2020

Tweede Pinksterdag:1 juni 2020

Zomervakantie:11 jul 2020 t/m 23 aug 2020

Herfstvakantie17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:19 dec 2020 t/m  3 januari  2021