Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Warme maaltijd

Warme maaltijden
Sommige ouders vinden het prettig dat hun kind op de opvang een warme maaltijd heeft gegeten voor het wordt opgehaald. Wij willen graag aan de wensen van ouders voldoen, maar wel volgens een aantal richtlijnen: 

  • Ouders mogen geen zelf gemaakte warme maaltijden meegeven voor de kinderen. Wij hebben geen controle op de bereidingswijze. Wij moeten voldoen aan de HACCP eisen. Er wordt aan de ouders gevraagd om een kant en klare maaltijd uit de winkel mee te geven.
  • De Kleine Markies biedt ouders de mogelijkheid om de warme maaltijd voor hun kind in te kopen bij De Kleine Markies. Hiervoor werken wij samen met De Kameleon, een van onze partners binnen Brede Voorziening De Markiezaten. De Kameleon heeft een professionele keuken en heeft een certificaat HACCP.
  • De leerlingen van de Kameleon gaan boodschappen doen, koken voor ons en doen het voor de kinderen in een afgesloten schaaltje en zetten dit gestickerd in de koelkast of diepvries. Dit gebeurt allemaal volgens de normen van HACCP.
  • Onze medewerkers halen de maaltijd op de dag van gebruik uit de diepvries, zetten de datum erop en zetten het in de koelkast om te ontdooien. ’s Avonds wordt het opgewarmd in de magnetron.

De maaltijden worden aangeboden voor € 1,50 per maaltijd. Het kind krijgt hiervoor een warme hap en een toetje. Ouders kunnen een strippenkaart kopen voor meerdere maaltijden.

Wanneer een kind een warme maaltijd eet bij De Kleine Markies, wordt aan ouders gevraagd om na de maaltijd hun kind op komen halen, zodat deze op het gemak kan eten.(kinderen tot 18 mnd eten volgens het schema van thuis, kinderen vanaf 18 maanden eten om 17.00u).

Ouders weten dan dat kinderen aan tafel kunnen zitten als ze de kinderen ophalen. Zij kunnen dan gezellig bij hun kind komen zitten tot deze klaar is of kunnen hun kind wat later op komen halen.

Kwaliteit

Convenant Kwaliteit Kinderopvang
De MO-groep (werkgeversorganisatie) heeft met de Branchevereniging en BOinK  (Belangenvereniging voor ouders in de Kinderopvang) in het Convenant gezamenlijke afspraken gemaakt over kwaliteit. In dit Convenant staan de regels voor kwaliteit beschreven, die in de optiek van de drie partijen verantwoorde kwaliteit waarborgen. Het Convenant biedt zekerheid over ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid en gezondheid van uw kind.

De Kleine Markies heeft dit convenant vertaald naar protocollen en werkinstructies, die eveneens in ons kwaliteitshandboek zijn opgenomen. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de dienstverlening door de GGD gecontroleerd. Het verslag van de controle is via de website op te zoeken. Het verslag wordt tevens toegezonden aan de oudercommissie, waar het onderwerp van bespreking is.
Ten aanzien van de brandveiligheid is er een calamiteitenplan opgesteld en goedgekeurd door de brandweer. Ook worden jaarlijks alle blusmiddelen gecontroleerd. Voldoende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er), zodat in geval van een calamiteit mensen op de juiste wijze kunnen reageren. Regelmatig worden er ontruimingsoefeningen gehouden.

Hygiëne en veiligheid
Kindercentrum De Kleine Markies heeft in het kwaliteitshandboek werkinstructies en richtlijnen opgesteld betreffende veiligheid en hygiëne. Deze zijn voor alle medewerkers toegankelijk en iedereen moet op de hoogte zijn van de inhoud van het gehanteerde kwaliteitssysteem.

Ten aanzien van veiligheid volgt Kindercentrum De Kleine Markies de wettelijke regels. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie Gezondheid, veiligheid en hygiëne uitgevoerd.

Klachtenprocedure
Hoewel personeel en leiding van Kindercentrum De Kleine Markies hun uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Wanneer u klachten hebt, gaan wij ervan uit, dat u in overleg treedt met de pedagogisch medewerker of de vestigingsmanager.
U kunt telefonisch of via de website een verbeterformulier aanvragen.
Mocht u van mening zijn, dat uw klacht niet afdoende wordt afgehandeld, dan kunt u een formele klacht indienen. U kunt telefonisch het klachtenreglement van Kindercentrum De Kleine Markies opvragen. Na ontvangst van het formulier wordt gehandeld zoals in het reglement staat omschreven.
Uiteraard kunt u het klachtenreglement ook ter kennisname aanvragen.
Kindercentrum De Kleine Markies is aangesloten bij de Geschillencommissie. U kunt hierover ook informatie vinden op www.geschillencommissie.nl.

Ziektebeleid

Een kind is ziek, wanneer het een temperatuur heeft van 38,5 graden Celsius, erg hangerig of lusteloos is en over pijn klaagt. Wanneer een kind ziek wordt, belt de pedagogisch medewerker één van de ouders. We overleggen met de ouders of het kind opgehaald kan worden.

Heeft een kind een herkenbare (kinder)ziekte dan hanteren wij de richtlijnen infectieziekten van de GGD. Daarnaast informeren we bij een besmettelijke ziekte de GGD.

Wanneer u gedetailleerde informatie wenst over het ziektebeleid van Kindercentrum De Kleine Markies, ligt deze ter inzage op locatie of klik hier voor meer informatie op internet.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  .

Voorjaarsvakantie:13 t/m 21 feb 2021

Tweede Paasdag: 5 april 2021

Meivakantie:1 t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag:5 mei 2021

Hemelvaart:13 mei  2021

Tweede Pinksterdag:24 mei 2021

Zomervakantie:24 jul 2021 t/m 5 sep 2021

Herfstvakantie: 23 t/m 31 okt 2021

Kerstvakantie:25 dec 2021 t/m  9 jan  2022