Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Observeren en ontdekken van een eventuele zorg.

Uiteraard willen ouders weten hoe het met hun kind gaat. De pedagogisch medewerker observeert kinderen tijdens hun spel. Zo kunnen zijn ondersteunen waar nodig. Ouders krijgen na observatie een gesprek om de bevindingen te bespreken.
Wanneer de ontwikkeling van een kind niet verloopt zoals verwacht of de pedagogisch medewerkers hebben het idee dat een kind niet lekker in z’n vel zit handelen wij conform het protocol ‘kinderen die opvallen’. Dit protocol ligt ter inzage op De Kleine Markies’.
Ten alle tijden worden ouders betrokken bij de eventuele stappen die gezet worden. Indien nodig kan ook de vestigingsmanager gevraagd worden om advies. Mocht het wenselijk zijn derden te betrekken bij de aanpak of mocht er doorverwezen worden naar derden dan gebeurt dit altijd in samenspraak met ouders en vestigingsmanager.

De rapportages van de observaties worden na toestemming van de ouders mee gegeven naar de basisschool. Zo is er een doorgaande lijn voor het kind. De basisschool kan verder waar De Kleine Markies is gebleven.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  .

Voorjaarsvakantie:13 t/m 21 feb 2021

Tweede Paasdag: 5 april 2021

Meivakantie:1 t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag:5 mei 2021

Hemelvaart:13 mei  2021

Tweede Pinksterdag:24 mei 2021

Zomervakantie:24 jul 2021 t/m 5 sep 2021

Herfstvakantie: 23 t/m 31 okt 2021

Kerstvakantie:25 dec 2021 t/m  9 jan  2022