Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Combinatie dagopvang / peuteropvang

De Kleine Markies

Bij De Kleine Markies kunt u kinderopvang en peuteropvang combineren. De kinderopvang is van 0-4 jaar. De peuteropvang is van 2-4 jaar. Zowel de peuters van de kinderopvang als van de peuteropvang krijgen peuterwerk aangeboden, ter voorbereiding op de basisschool. Gebruikt u kinderopvang op één dag en wilt uw peuter op andere dagen ook nog bij ons laten spelen, maar niet een hele dag? Dat kan, naast de dagopvang kunt peuteropvanguren bespreken.

Wanneer u peuteropvang afneemt, maar u wilt deze tijd verlengen? Ook dit is mogelijk. U kunt peuteropvang aanvullen met flexibele kinderopvang uren. Uw kind kan dan eerder komen of langer blijven.

Ouders van de dagopvang hoeven hun kind niet naar een andere organisatie te brengen als het gebruik wil maken van de peuteropvang en andersom. Het kind blijft in dezelfde groep, met dezelfde kinderen en dezelfde medewerkers.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  

Voorjaarsvakantie:22 feb t/m 1 maart 2020

Tweede Paasdag: 13 april 2020

Meivakantie:25 april t/m 3 mei 2020

Bevrijdingsdag:5 mei 2020

Hemelvaart:21 mei  2020

Tweede Pinksterdag:1 juni 2020

Zomervakantie:11 jul 2020 t/m 23 aug 2020

Herfstvakantie17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:19 dec 2020 t/m  3 januari  2021