Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Dienstverlening De Kleine Markies


Kindercentrum De Kleine Markies neemt de zorgende, begeleidende en vormende taak van ouders over op het moment dat een kind bij ons geplaatst is.

Onze pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen even liefdevol als ouders dat thuis doen. Uw wensen maakt u kenbaar bij onze medewerkers.
Voor de allerkleinsten hebben we aandacht voor de verzorging, voeding en slapen. Tijdens de wakkere periodes worden baby’s uitgedaagd om zichzelf en hun omgeving te gaan ontdekken.

De dreumesen en peuters zijn al een stuk zelfstandiger. Zij kunnen zelf keuzes maken uit het aanwezige spelmateriaal en uit het activiteitenaanbod van de pedagogisch medewerkers. We werken bewust aan de verschillende ontwikkelingen van uw kind, niet alleen de taalontwikkeling komt aanbod maar alle ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht. Om een goede start in het basisonderwijs te maken, bereiden we de kinderen hierop voor met het zogeheten VVE programma Piramide. 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  

Voorjaarsvakantie:22 feb t/m 1 maart 2020

Tweede Paasdag: 13 april 2020

Meivakantie:25 april t/m 3 mei 2020

Bevrijdingsdag:5 mei 2020

Hemelvaart:21 mei  2020

Tweede Pinksterdag:1 juni 2020

Zomervakantie:11 jul 2020 t/m 23 aug 2020

Herfstvakantie17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:19 dec 2020 t/m  3 januari  2021