Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Welkom bij kindercentrum De Kleine Markies

De Kleine Markies

Kindercentrum De Kleine Markies heeft de peuteropvang en kinderopvang samengebracht. Kinderen (2-4 jaar) van de peuteropvang stromen in bij de kinderen van het kinderdagverblijf (0-4 jaar). 
We spreken dan ook niet meer van peuteropvang of kinderdagverblijf, maar van een kindercentrum. Een centrum dat gespecialiseerd is in liefdevolle opvang, opvoeding en ontwikkelingstimulering van kinderen in deze leeftijdsgroep.

 Online inschrijven. 

 

In Bergen op Zoom zijn er verschillende voorzieningen voor kinderen van 0-4 jaar: kinderdagverblijven en peuteropvang.

Peuteropvang heeft als doel al spelend kinderen een goede voorbereiding te bieden op de basisschool. Een kinderdagverblijf heeft als doel het bieden van opvoeding en zorg voor kinderen van werkende ouders. De overeenkomst tussen deze twee is het ontmoeten van andere kinderen en het stimuleren van de ontwikkeling. 

BREDE VOORZIENING DE MARKIEZATEN
Kindercentrum De Kleine Markies is onderdeel van Brede Voorziening De Markiezaten. De kracht van deze Brede Voorziening uit zich in de unieke en verregaande samenwerking tussen Kindercentrum De Kleine Markies, basisschool Octopus, Buitenschoolse opvang, Speciaal onderwijs De Kameleon, SDW. Samen zijn zij in staat alle kinderen te begeleiden in hun groei en ontwikkeling.

Susanne Theuns, Directeur

"

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  .

Voorjaarsvakantie:13 t/m 21 feb 2021

Tweede Paasdag: 5 april 2021

Meivakantie:1 t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag:5 mei 2021

Hemelvaart:13 mei  2021

Tweede Pinksterdag:24 mei 2021

Zomervakantie:24 jul 2021 t/m 5 sep 2021

Herfstvakantie: 23 t/m 31 okt 2021

Kerstvakantie:25 dec 2021 t/m  9 jan  2022